Bäst i Sverige

BÄST I SVERIGE - TEXTIL

Utställningen "Bäst i Sverige", Virserums konsthall 9/2-14/9. Textil slöjd från hela landet, nominerad av landets hemslöjdskonsulenter. Utställningen var en inledning på konsthallens Textilsommar 2014.


Västmanlands län representerades av Anna Wengdin, Sala (yllebroderad kudde), Lena Thiel, Västerås

(broderade porträtt) och Susann Levál, Norrsylta (reflexväskor på temat "På lyset, bli varse"!). Urvalet gjordes av Anna Karin Reimersson, hemslöjdskonsulent, Västmanlands läns hemslöjdsförbund.
> Västmanlands läns hemslöjdsförbund, facebook

> Virserums konsthall